Žaloba na lékařský systém v ČR z důvodu odmítání účinné léčby onemocnění covid, jež se běžně používá v zahraničí, a kterou může užívat každý


Portfolio Item

Lékařský systém, včetně České lékařské komory a WHO, soustavně znevažuje, zesměšňuje a odmítá uznat do širšího užívání lékařskou metodu, která prokazatelně zabírá i při těžkých průbězích koronavirové infekce – užívání oxidu chloričitého. Tento lék je v podstatě 100% účinný a má prokazatelně (lékařskými studiemi) ověřenou bezpečnost. Navíc ho postupně zavádějí v mnoha zemích Latinské Ameriky, v Bolívii má státní podporu obou komor parlamentu, pro užívání ho již akceptovala i regionální vláda mexického státu Campeche, pracuje s ním více než 3 500 lékařů a zachránil život již desetitisícům lidí. Jeho jedinými nevýhodami je to, že je enormně levný, takže na něm farmaceutické firmy nemohou vydělat, a že úspěšně léčí. Což znamená, že skupiny, které chtějí prostřednictvím koronavirové epidemie získávat politické výhody, omezovat občanská práva a nutit k očkovacím programům, se aktivně snaží, aby se tento lék nedostal do širšího povědomí.

Lékařský systém je tak nejen vinen záměrným mařením životů, ale i ohromnými ekonomickými ztrátami států, finančními bankroty jednotlivců, hrozbou plošného očkování potenciálně velmi nebezpečnou vakcínou a v neposlední řadě zneužitím koronavirové epidemie k omezování osobních svobod.

Tento text je veřejnou, společenskou žalobou, kterou má právo rozsoudit každý z vás na základě skutečností, jež si může ověřit. Není potřeba soud v kamenné budově se soudcem v taláru. Spravedlnost má být k užitku a v tomto případě užitek může přinést jedině rychlý rozsudek. A tak tedy prosím suďte! A suďte bez předpojatosti, bez toho, že jste milionkrát slyšeli, že na koronavirus není lék a že jediné spásné řešení přinese očkování. Že média na vás neustále chrlila, že „bazénová chemie“ je nebezpečná. Není to pravda. Jsou to pouze propagandistická hesla připravovaná PR agenturami, které pracují pro farmaceutické firmy. Spravedlnost je slepá, buďte spravedliví. A důležitá věc na úvod: léčivý roztok oxidu chloričitého si může připravit každý sám doma a z koronavirové infekce bezpečně vyléčit sebe i své blízké. Na konci tohoto textu je stručný návod pro přípravu i užití oxidu chloričitého, který zvládne každý jen trochu zručný člověk.

Všude na světě působí lékařský systém podobným způsobem jako u nás a levný lék – oxid chloričitý (chlordioxid, zkratka CD) – se snaží diskreditovat a jeho užívání potírat. Jenže v Jižní Americe se stal malý zázrak. Plukovník ekvádorské armády Tamayo měl se svou jednotkou odstraňovat mrtvé v epidemií zasaženém největším ekvádorském městě Guayaquilu s minimálními ochrannými pomůckami. V té době bylo ve městě 15 000 mrtvých a místo rakví byly k dispozici pouze lepenkové krabice. Věděl však o možnosti chránit se před infekcí preventivním užíváním CD, a tak nařídil jeho užívání v celé jednotce. Nikdo z jeho jednotky koronavirem neonemocněl a tato zpráva se rozšířila do dalších vojenských jednotek. A protože vojsko nespadá pod civilní medicínský režim, užívání CD a jeho v podstatě 100% účinnost se rozšířila mezi vojáky Ekvádoru i okolních států natolik, že lékařskému systému se nepodařilo této „epidemii“ oxidu chloričitého zabránit a ani političtí představitelé nemohli tento léčebný efekt ignorovat.

Lékaři, kteří mají tak skvělou zkušenost s podáváním oxidu chloričitého založili organizaci Comusav (comusav.com), do které se zapojilo již 20 zemí převážně z Latinské Ameriky. Oficiálně s Comusavem spolupracuje víc jak 3 500 lékařů a všichni potvrzují vysokou, téměř 100% účinnost na Covid-19 a nenachází u této látky kontraidikace. V jedné z mexických nemocnic byl dokončen výzkumný protokol s CD u pozitivních pacientů s covid, který již byl schválen etickými a výzkumnými komisemi. Světový propagátor oxidu chloričitého, Andreas Kalcker, na svých stránkách (andreaskalcker.com) zveřejnil mnoho lékařských studií dokazujících bezpečnost užívání oxidu chloričitého při správném dávkování. Přestože se CD užívá desítky let, nikdy nebyl prokázán jediný případ úmrtí zaviněný touto látkou. V jedné studii byl myším dlouhodobě podáván oxid chloričitý i během březosti. Narozené myši vykazovaly dokonce lepší zdravotní parametry než kontrolní skupina. Přestože je oxid chloričitý oxidační činidlo, jeho oxidační „agresivita“ je nižší než například u ozonu nebo peroxidu vodíku. Proto je ke tkáni a buňkám mnohobuněčných organismů šetrný. Přesto je jeho oxidační schopnost natolik silná, že likviduje viry včetně SARS-CoV-2 už v poměrně nízkých koncentracích, které mají daleko do toxicity k lidskému organismu. Z veřejně dostupných zpráv se ví, že tento virus je citlivý i na obyčejné mýdlo. Pro vnitřní užití potřebujeme látku, která účinně virus likviduje, je však bezpečná pro organismus, a touto látkou právě oxid chloričitý je, jak prokazuje i řada vědeckých studií. Jediné otravy připisované oxidu chloričitému mají na svědomí jiné látky určené k dezinfekci, například Savo nebo chemikálie na čištění akvárií. Toxických hladin může oxid chloričitý dosáhnout teprve při množství mnohonásobně překračujícím doporučené terapeutické dávkování.

Lékařské autority na celém světě i v naší republice jsou opakovaně informovány o možnosti léčit covid tímto prostředkem, avšak v zemích, kde má farmaceutický systém a WHO rozhodující vliv, mají nulovou odezvu. V mainstreamových médiích se pouze občas objeví manipulující informace varující před „bazénovou chemií“, nikde však nezazní žádný skutečný důkaz o nebezpečnosti. A různé „autority“, včetně prezidenta ČLK Milana Kubka, občas posměšně zmíní výrazy jako „bělidlo“, „bazénová dezinfekce“ a podobně. Ve skutečnosti se však dopouštějí skutečného zločinu na lidech. A pouze připravují půdu k hazardu se zdravím celé populace – masovému proočkování nevyzkoušenou vakcínou. I vakcíny vyzkoušené a užívané desítky let mají závažné nežádoucí účinky, o čemž se každým rokem přesvědčují tisíce rodičů, a tyto informace se šíří dál, přestože se je farmaceutická lobby snaží ututlávat. Stále více vyplouvají na hladinu informace o falšování vědeckých studií prokazujících „bezpečnost“ očkování. Například v americké studii CDC prokazující souvislost očkování se vznikem autismu byla upravena čísla a tento podvod vyšel na světlo teprve před několika lety. Byl o tom natočen investigativní dokument České televize „Utajená data“. Pokud chce mít někdo, kdo má to štěstí, že negativní účinky očkování nezažil na vlastní kůži, představu o tom, co se po očkování běžně děje, může se podívat na příběhy (poockovani.cz/brozury). A Ministerstvo zdravotnictví nyní bude chtít většinu populace proočkovat vakcínou, o jejíž bezpečnosti nevíme vůbec nic? Když přitom máme bezpečný a účinný lék?

Oxid chloričitý je účinný u všech průběhů onemocnění covid včetně těžkých. Z Latinské Ameriky mají lékaři zkušenosti, že lék zachrání život lidem i ve stavu, kdy by je jinak bylo nutné připojit na ventilátor a jejich šance na přežití by se blížila 20 %. Oxid chloričitý lze podávat orálně ve formě CDS (chlorine dioxide solution) a v těžkých případech intravenózně (CDI). V případě zájmu je možné lékařům protokol pro intravenózní podávání CD poskytnout.

Nelze očekávat, že by se v našich končinách začal oxid chloričitý podávat plošně v nemocnicích, přestože by to zcela vyřešilo současnou koronavirovou krizi. To farmaceutické firmy v čele s WHO nedopustí. Pokud by se však jeho podávání dostatečně rozšířilo mezi lidmi, mohlo by to mít zcela zásadní vliv na budoucnost celé naší země. I jednotliví odvážní lékaři mají šanci použít tento oficiálně neschválený léčivý prostředek u svých pacientů. Podle Helsinské deklarace světové lékařské asociace totiž platí, že „Pokud při léčbě pacienta neexistují žádné osvědčené preventivní, diagnostické a léčebné metody nebo jsou neúčinné, musí lékař mít svobodu, po získání úplného, informovaného souhlasu pacienta, použít neověřené nebo nové preventivní, diagnostické a léčebné postupy, pokud podle úsudku lékaře nabízejí naději na záchranu života, znovunabytí zdraví nebo mohou zmírnit utrpení pacienta.“ (lf3.cuni.cz/3LF-426-version1-helsinska_deklarace.pdf). Informujte proto o těchto postupech i lékaře. Lidé, kterým klesne saturace kyslíkem k 85 %, mají u covidu velmi špatnou prognózu, přestože v této době mohou být ještě zdánlivě v dobrém stavu a mohou se svobodně rozhodovat o možné léčbě. U takového člověka nemají lékaři k dispozici žádný účinný oficiální léčebný postup a aplikace oxidu chloričitého může tomuto člověku zachránit život. CD je schopen výrazně zvýšit saturaci kyslíkem u nemocného již v řádu desítek minut.

Odsouzeníhodný zločin, který naše lékařská reprezentace páchá, může samozřejmě omluvit nevědomost. Nevědomost, kterou se snaží živit farmaceutické firmy jen kvůli svému výdělku. Nevědomost, kterou mezi lékaři desítky let úspěšně pěstují. Jenže tato nevědomost je zcela v rozporu s tím, co si představitelé léčebného umění vybrali za své životní poslání. Totiž především neškodit a léčit a zachraňovat lidi s co nejmenšími riziky. Lékařský systém v tomto selhává. Zcela ignoruje, že na druhém konci zeměkoule se jednoduchý léčebný postup zavádí plošně v nemocnicích a podporují ho státní orgány. A vina tak padá na každého jednotlivého lékaře, který tyto informace ignoruje. Každý, kdo ví o zločinu a mlčí, se stává spoluviníkem. Avšak soud ještě neproběhl. Každý lékař i každý jednotlivec to může změnit svým vlastním postojem. Každý lékař si může nastudovat dostupné informace a studie, může o této možnosti informovat pacienta a s jeho souhlasem může léčbu nasadit. Každý může informovat ostatní a podělit se jak o informace, tak o léčivý prostředek. Není pozdě. Koronavirus nám dává šanci postavit se zaběhlému chorobnému systému. Je to na každém z nás.Václav HrabákPříprava a užívání CDS*:

Spoustu informací o přípravě, užití i lékařských studiích naleznete na facebookové stránce facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz, i na dalších stránkách a videích. Zde je uveden popis funkčního osvědčeného návodu, aby se každý mohl rychle přesvědčit o tom, že příprava je velmi jednoduchá. Užívejte toto léčivo teprve po nastudování dalších podrobností.

CDS lze koupit již i vyrobené, např. na czchem.cz - důležité pořídit si koncentraci 3 000 ppm.

Oxid chloričitý se v dřívějších dobách používal ve formě MMS podle receptury Jima Humbla. Nevýhodou však je, že MMS obsahuje nečistoty a způsobuje překyselení - acidózu žaludku a zatěžuje ledviny i játra. Proto se začla používat výrazně čistější verze CDS (čistý oxid chloričitý rozpuštěný ve vodě), kterou v současnosti organizace Comusav doporučuje pro orální užívání ve vhodném protokolu. Příprava CDS není složitá, důležité je pouze správné odměření výchozích substancí, nízká teplota při probíhající reakci (optimálně 15 °C) a tma. Jeden šikovný člověk s kuchařskými schopnostmi může zásobit celé své okolí. Důležité je zdrojovou látku pro přípravu CDS (chloritan sodný NaClO2) a vyrobený koncentrát CDS (3 000 ppm) dobře označit výstrahou a uchovávat mimo dosah dětí.

Pro přípravu 0,5 litru CDS nalijte do skleničky na stopce 25 ml v ledničce vychlazeného chloritanu sodného (24,5% roztoku – cena jednoho kilogramu NaClO2 se pohybuje od 200 do 300 Kč, např. fichema.cz) a k ní přisypte 5 až 6 gramů potravinářské kyseliny citronové. Skleničku vložte do skleněné uzavíratelné zavařovací láhve (s plastovým nebo skleněným víkem opatřeným gumovým těsněním) s půl litrem čisté vody tak, aby byl obsah skleničky nad vodní hladinou a nesmísil se s ní. Hermeticky uzavřete a ve tmě a chladném prostředí nechejte 24 hodin probíhat reakci, optimálně při teplotě kolem 15 °C, ale může probíhat v rozmezí pokojových teplot 15 – 25 °C. Před otevřením je vhodné celou sestavu opatrně přenést do ledničky a nechat ji tam cca 1 hodinu. Veškerý plynný oxid chloričitý zkondenzuje. Po otevření (na větraném místě, pozor nevdechujte výpary, ideální za použítí větráku) vyjměte a vylijte skleničku se zbytkem chemikálií a v zavařovačce vám zbyde 0,5 litru koncentrovaného CDS (3 000 ppm – tento koncentrát na pití a vnitřní použití vždy ředíme! Označte koncentrát výstražným nápisem a uchovávejte mimo dosah dětí). Koncentrát skladujte v chladu a tmě v dobře uzavíratelné skleněné láhvi s plastovým víčkem. Kov při styku s CDS podléhá rychlé korozi.

Pro užití zřeďte v poměru 1:100, tedy litr čisté vody smíchejte s 10 ml koncentrovaného CDS. Tím připravíte roztok o síle 30 ppm. Při onemocnění covidem se pijí 2 litry denně roztoku o síle 30 ppm ve dvou sekvencích. Při každé sekvenci vypijte celkem 1 litr roztoku rozděleného na 10 dílů. Tedy 1 dl roztoku pijte v čtvrthodinových intervalech. Mezi sekvencemi udělejte alespoň čtyřhodinovou pauzu. Jiné léčivé prostředky (např. vitamíny, doplňky stravy, antioxidanty) je vhodné užívat až hodinu po poslední dávce. Z půl litru koncentrátu připravíte 50 litrů roztoku o síle 30 ppm pro užití. Je to množství pro vyléčení cca 5 lidí z covidu. U starších, oslabených lidí je vhodné množství redukovat na polovinu a případně i popíjet po půl deci. U dětí zredukujeme podle tělesné homtnosti. U alergiků je vhodné vyzkoušet nejdříve malé množství. Preventivní užívání pro ošetřovatele nakažených se dočtete na výše uvedeném odkazu. Protokol pro lékaře pro intravenózní podávání u těžkých případů je k dispozici na vyžádání.

Účinky CD na organismus se zkoumají více než 100 let a i při dlouhodobém vnitřním užívání je prokázaná bezpečná denní dávka do 3 mg na 1 kg lidské váhy. U citovaného protokolu proti onemocnění covidem je množství CD výrazně pod hranicí 1 mg na 1 kg.

*Podle zákona jsou tyto informace určeny pouze ke studijním účelům, nelze je brát jako doporučení léčby, protože léčbu může doporučit pouze lékař. V Jižní Americe užívání CD koordinuje přes své lékaře organizace Comusav s odkazem na helsinskou deklaraci lékařů i na regionální zákony v čase nouzového stavu a nedostupnosti účinného léku. Tyto informace můžete použít na vlastní zodpovědnost. Nejedná se v rámci EU o lékařsky zavedený a odsouhlasený postup.Celý článek ve formátu PDF

Studie publikovaná 10. listopadu 2020 o léčbě kuřecích embrií nakažených ptačím koronavirem prokazující snížení úmrtnosti při použití léčby oxidem chloričitým

Vědecké práce o oxidu chloričitém na webové stránce Andrease Kalckera

Zpět na úvodní stranu