Negativní vliv očkovaných na neočkované, tzv. „shedding“, a homeopatická prevence


Zpočátku nepříliš uvěřitelné zprávy o tom, že očkovaní (v celém textu je tím myšleno očkování na současnou populární virózu) nějakým způsobem negativně ovlivňují neočkované potvrzuje čím dál víc lidí. Osobně se setkávám s dalšími a dalšími lidmi, kteří mají výrazné problémy po setkání s očkovanými, ať už jde o neobvyklé bolesti hlavy, mimomenstruační krvácení, výrazně zkrácený mentruační cyklus, pocity únavy, apatie, „nenálady“, poruchy vidění. A většině z nich se takové věci začly dít ještě dříve, než se dozvěděli o tom, že něco takového by mohlo způsobovat právě setkání s očkovanými. Teprve zpětně dohledali, že vždy před těmito problémy se s očkovaným setkali. Je to tedy empiricky pozorovaný fakt, který nelze vysvětlit hypochondrií či nějakou davovou psychózou. A již u prvních případů na tyto stavy zabírá homeopatikum z Astry/Zeneky.

V angličtině se pro tento nový fenomén vžil termín „shedding“. Přesný mechanismus ovlivňování neočkovaných očkovanými není zatím nijak přesně popsán, i když existují různé možné teorie. Je zajímavé, že negativní vliv na neočkované způsobují jak mRNA vakcíny, tak vakcíny adenovirové – vektorové. Obě jsou technologicky značně odlišné, ale u obou je důležitým společným jmenovatelem tzv. spike-protein. Je tedy možné usuzovat, že právě tento spike-protein nějak s sheddingem souvisí, případně protilátky, které se při jeho přítomnosti tvoří. Jedna z možností je šíření spike-proteinu vzduchem. Jedná se o tak malou částici – o několik řádů menší než jsou viry – že šíření vzduchem není nemožné. Pokud by nějakým způsobem intereagoval s hormonálním systémem, stačilo by i velmi malé množství.

Terapeuté pracující s frekvenčními diagnostickými přístroji měří u očkovaných výrazné anomálie. Je možné, že spike-protein má velmi výrazný negativní vliv na celkový energetický systém člověka a víme, že výrazně neharmonický energo-systém člověka se může přenášet i na ostatní v jejich blízkosti. Pozorujeme sice mnohem výraznější problémy u žen, ale to je pravděpodobně pouze tím, že různé výkyvy v energetickém systému se výrazně projeví právě v menstruačním cyklu. U mužů se ale také objevují různé bolesti hlavy a mentální symptomy.

Z pohledu homeopatie není až tak zásadní jakým principem se negativní efekt šíří, důležité je že se to děje a jak se to projevuje. Projevy jsou výrazně jiné než u samotné virózy, tedy pravděpodobně nám homeopatika fungující u této virózy, ani její nosoda nebudou fungovat. Původce těchto problémů není virus jako takový, ale pravděpodobně izolované bílkoviny – spike-proteiny. Ideální by bylo použití homeopatika ze spike-proteinů, ale nic takového zatím bohužel neexistuje. Ale existuje homeopatikum vyrobené z látky obsahující spike-proteiny, a tím je homeopatikum z v. Astra/Zeneca. Homeopatikum z Pfizer-u použít nemůžeme, protože tam je pouze mRNA pro výrobu spike-proteinů, nikoliv samotné spike-proteiny.

Jinou možností je najít homeopatický lék – případně genus epidemicus podle symptomů. Symptomy jsou celkově koherentnější než u virózy, je možné že genus epidemicus se podaří najít, ale zatím klinicky potvrzený lék u většiny případů nemáme. Na druhou stranu máme homeopatikum vyrobené přímo ze substance obsahující spike-proteiny.

Již u několika případů po použití homeopatika z Astry/Zenecy (potence 30) došlo k zajímavé a výrazné reakci. Na celkové vetší statistické je zatím brzy, ale u několika lidí se již zmírnily symptomy pravděpodobně vyvolané očkovanými jedinci. U některých lidí již po první dávce dochází k výrazné reakci, u některých je potřeba opakovat vícekrát.

Návrh možného dávkování – je to jen zatím úvodní možné schéma, samozřejmě přizpůsobovat podle potřeby a reakcí (pokud nemáte zkušenosti s homeopatickou léčbou, obraťte se na homeopata):

- U citlivých lidí, kteří již sami shedding na sobě pozorují – užívat A/Z 30c první týden obden, 2. týden 2x během týdne, dalších 14 dní po týdnu, poté podle potřeby.

- U lidí, kteří shedding zatím nepocítili, ale chtějí užít preventivně – 1 denně 1 dávku po dobu tří dnů, při jakékoliv reakci přestat. Poté během následujících 14 dnů jednou týdně. Dále podle potřeby.

Kromě homeopatie je vhodné chránit a posilovat vlastní energetický systém před cizímy vlivy, což lze více způsoby, ale to je již nad rámec tohoto krátkého textu. Budu rád když napíšete vlastní zkušenosti, případně jiné ověřené možnosti ochrany před sheddingem.

Zatím to nevypadá, že by shedding měl nějaké trvalé následky, u neočkovaných je tento efekt pravděpodobně vratný, i když netušíme, jaké by mohly být následky při dlouhodobé expozici. V době dospívání by mohl mít negativní efekt na vývoj pohlavních žláz u dívek i chlapců. U těhotných by sheddingem vyvolané krvácení mohlo potenciálně způsobit potrat. Takže u těchto skupin je vhodná zvýšená opatrnost a prevence. Po nějaké době by mohlo negativní ovlivňování neočkovaných očkovanými vyvanout, zatím ale nevíme za jak dlouho a také je pravděpodobné, že to bude značně individuální. Shedding má pravděpodobně vliv jen na některé lidi, ale rozhodně to není výjimečný jev, může se vyskytovat i u desítek procent lidí. Není nutné panikařit, hlavně je důležité vnímat neobvyklé stavy a v případě potřeby použít maximální možnou prevenci. Věřme, že se očkovací pandemie podaří zastavit a po nějaké době zcela vymýtit. A do té doby alespoň ti, kteří podlehli mediálnímu tlaku a stali se účastníky genetického experimentu, budou dostatečně ohleduplní k ostatním a nebudou je zbytečně ohrožovat.

Zpět na úvodní stranu