Skutečná léčba na covid existuje. Proč ji nezačít používat?


Portfolio Item

Můžeme mít pocit, že virus spolu s politickou reprezentací nás mají v hrsti. Politici samozřejmě hrají svoji politickou hru a snaží se na situaci politicky co nejvíce vydělat, virus se zkrátka množí jako králíci, ale mají nás skutečně v hrsti právě politici spolu s virem?

Celá ko-virová hra je založena na tvrzení, že „na virus není lék“. Ve skutečnosti však toto tvrzení není pravdivé. Na ko-virus léky a léčivé postupy existují, jsou běžně dostupné a klinicky ověřené na desetitisících nemocných, pracují s nimi tisíce lékařů a terapeutů po celém světě, jejich nebezpečnost je srovnatelná s acylpyrinem a účinek ověřený i u těžkých případů. Jenže do plošného užití ve vyspělých zemích se tyto léčivé postupy nedostanou. Zdá se to neuvěřitelné? Ono to neuvěřitelné je, jenže bohužel pravdivé. V současnosti skutečně prožíváme drsné antiutopické sci-fi na vlastní kůži. Když je řešení tak jednoduché, co brání tomu, aby se lidé s ko-virem léčili, a kdo nás tedy drží v hrsti? Je to medicínský systém.

Více než milion mrtvých na celém světě, zablokované ekonomiky, domácí vězení, zákazy vycházení, celoživotní dluhy, příprava na extrémně nebezpečné proočkování populace nevyzkoušenou vakcínou a celkově otřesný dopad na obyvatelstvo naší planety má na svědomí medicínský systém, který vznikl původně proto, aby léčil a zachraňoval životy. Medicínský systém, který je postavený na jednotlivcích, kteří všichni beze zbytku přísahali, že nebudou škodit.

Ko-virová krize je obrovské selhání konvenční medicíny jako takové. Medicínský systém se za poslední desetiletí proměnil v rigidní totalitní mašinerii, která zadupe do země jakýkoliv náznak levného řešení, za nímž nestojí farmaceutický byznys, který jediný je schopen vytvořit rozsáhlé studie, jež systém akceptuje. A to neznamená, že by je pouze ignoroval. Aktivně se postará o to, aby rebely exemplárně trestal a veřejně – mediálně – upaloval. A z lékařů, kteří dříve uměli diagnostikovat pohledem a rozhovorem, se stávají obsluhovatelé přístrojů, kteří pouze čtou laboratorní výsledky a podle nich vybírají optimální protokoly pro předepisování léků podle nejnovějších „vědeckých“ poznatků, které ovšem čistě náhodně produkují právě farmaceutické firmy. Začarovaný kruh, který za poslední desetiletí v lékařích postupně eliminoval lékařské umění.

Ověřených léčivých postupů na ko-virus existuje více, včetně použití obyčejného peroxidu vodíku, ale v tomto textu zmíníme pouze tři z nich. Jedná se o vysoce důvěryhodné metody, jež mají skutečně opakovaně ověřenou účinnost a jsou ověřené mnohaletou praxí.

1. Ozónová terapie. Ozón v krvi likviduje různé viry a koronavirus není výjimkou. „Ozón je v těle teplokrevných živočichů produkován v bílých krvinkách a uvolňován do krve a tkání, čímž pomáhá při likvidaci choroboplodných zárodků, zejména virů. Léčbou ozonem se tato funkce krvinek výrazně posílí,“ uvádí MUDr. Milan Veselý, český odborník na ozonovou terapii, na svých stránkách (vesely-ozon.cz). S ozonovými generátory pracují v Česku desítky lékařů, například s těžkými cukrovkáři, u nichž pomocí ozonu dokážou předejít amputacím. Jenže oficiální medicína ozonovou léčbu v podstatě ignoruje. Již v dubnu letošního roku publikoval dr. Robert J. Rowen úspěšně léčené případy nemocných s covidem, některé z toho v kritickém stavu (1). Tato léčba je v rukou odborníků mimořádně bezpečná, vedlejší účinky ozonu jsou již dlouho známé a nebezpečí hrozí pouze při neodborném použití příliš vysokých koncentrací. O možnosti použití ozonu informují i lékařské studie, avšak oficiální medicína ozonovou terapii ignoruje. Ozonové generátory je možné opatřit za zlomek ceny ventilátorů, oproti nimž mají skutečný léčebný efekt a mohou zachraňovat životy a dokonce i ekonomiku země. Zabýval se tím dosud někdo z oficiálních míst? Ne, protože takové informace neprojdou lékařským systémem.

2. Oxid chloričitý je velmi účinné oxidační činidlo, které má schopnost zbavit tělo virů včetně covidu. Léčebný oxid chloričitý je znám pod zkratkami MMS, CDS či CDS2 (záleží na způsobu přípravy). V médiích jsou tyto prostředky pejorativně označovány jako bazénová chemie a lékaři se je obecně snaží zesměšňovat. Jenže i v Česku mají s těmito látkami velmi pozitivní praktické zkušenosti tisíce lidí při léčbě různých problémů, včetně virových onemocnění, a to ještě z doby předkoronavirové. Někteří lékaři vyzkoušeli CDS u pacientů s koronavirem i v těžkých stádiích a zjistili, že tato léčba skutečně zabírá u drtivé většiny z nich. Dr. Manuel Aparicio uvádí: „Většina pacientů se zotaví do 3 až 5 dnů, u kriticky nemocných může léčba vyžadovat 2 až 3 týdny a u těchto pacientů provádíme CT, rentgen, laboratorní testy (PCR, specifické protilátky atd.) a SpO2, abychom se ujistili, že se pacient zotavuje. Já osobně jsem zdokumentoval uzdravení pomocí více než 100 CT skenů atypické pneumonie způsobené covidem-19. To je ten stav, kdy se většinou pacienti v západních zemích připojují na ventilátor.“ (2). Dr. Aparicio je šéfem mexické pobočky organizace Comusav, která má zastoupení v 20 zemích především Latinské Ameriky a v níž působí přes 3000 lékařů. Například v Bolívii je tato léčba zcela legální a má podporu obou komor parlamentu, které schválily používání oxidu chloričitého pro léčbu a prevenci koronaviru.

V českých mainstreamových médiích však o těchto zásadních informacích nalezneme pouze zmínky s varováním, aby lidé tyto přípravky nepoužívali, a informace o tom, že v Jižní Americe po jejich užití zemřelo několik pacientů. Médii také před nedávnem prolétla „šokující“ zpráva, jak se podobným přípravkem otrávil manželský pár v USA, spolu s varováním před takovými praktikami. Ve skutečnosti se tito manželé otrávili přípravkem na čištění akvárií a s oxidem chloričitým to nemělo nic společného. Samozřejmě jako s každým léčivem se i s oxidem chloričitým musí zacházet opatrně a při předávkování hrozí otrava. To ale hrozí i při předávkování paralenem (smrtící dávka je již 8 tablet), po žádné otravě paralenem se však v médiích neobjevilo varování, aby lidé paralen v žádném případě neužívali. Při správném dávkování otrava nehrozí, u některých osob se může nanejvýš projevit alergické reakce stejně jako při užití jakéhokoliv jiného léčivého přípravku. Nicméně při správném postupu obzvláště ve zdravotních zařízeních by se i tyto případy daly eliminovat. Oficiální lékařské kruhy však o tomto levném přípravku odmítají vůbec diskutovat.

Lékaři z první linie mají praktickou zkušenost, že pokud pacientovi klesne saturace kyslíku v krvi pod určitou mez, tak jeho prognóza je velmi špatná ještě v době, kdy má pouze dýchací potíže. Je pravděpodobné, že za jeden až dva dny bude připojen na ventilátor a v této době již nezabere ani Remdesivir nebo Isoprinosine, které částečně fungují pouze v počáteční fázi onemocnění. I kdyby měl oxid chloričitý jistá rizika (která jsou však minimální), lidé s nízkou saturací kyslíkem mají velkou pravděpodobnost, že nemoc nepřežijí a oxid chloričitý jim může život zachránit. Důkazy o tom jsou tak přesvědčivé, že na druhém konci zeměkoule má tento lék státní podporu, pozitivní zkušenosti s ním mají tisíce lékařů a léčba i těžkých případů s poškozenými plícemi je zdokumentována CT snímky. Oficiální medicína však zakazuje užívání tohoto léku zcela evidentně jen proto, že jeho aplikaci nepodporují farmaceutické firmy, jelikož lék si může připravit každý sám doma za několik set korun. A spolu s farmaceutickými firmami i WHO, která je v podstatě prodlouženou rukou farmaceutických firem, což je také jeden z důvodů, proč ji americký prezident na jaře odmítl dále financovat. Copak stovky mrtvých denně jen v naší republice a zablokované hospodářství nestojí lékařským autoritám za to, aby se zabývaly levným ověřeným lékem?

3. Homeopatie je oproti předchozím dvěma prostředkům ještě bezpečnější (je netoxická i při předávkování) a navíc velmi levná. I proti ní však aktivně bojuje farmaceutická lobby. Z mainstreamových médií a oficiálních lékařských kruhů známe vytrvalé snahy o její zesměšňování. Přitom v Indii je homeopatická léčba koronaviru podporována na vládní úrovni (3). Indické ministerstvo AYUSH vydalo oficiálně pokyny (4) pro používání homeopatie k prevenci a léčbě koronaviru a v některých oblastech jsou homeopatika distribuována jako prevence koronaviru přímo vládní agenturou . Homeopatikum jako prevenci před onemocněním koronavirem distribuuje i vláda na Kubě, protože tam mají s homeopatií dobré zkušenosti již z dřívějších epidemií. Co mají Kuba a Indie společného? Zřejmě ne pouze podobné odstíny pleti. Jsou to země, kde má farmalobby mnohem menší vliv než ve vyspělejších zemích. A proto tam mohou dostat přednost dobré zkušenosti před zájmem farmaceutických firem. K dispozici jsou i různé lékařské studie o použití homeopatie při léčbě koronaviru, například tato z Hongkongu: (5). Pozitivní zkušenost s účinky homeopatik při léčbě koronaviru mohu potvrdit i já, a to u bezmála dvaceti lidí, kteří neměli právě lehký průběh. Homeopatika zabírala podle mých osobních zkušeností naprosto prokazatelně a dlouhodobě. Nevýhoda homeopatie oproti dvěma předešlým metodám spočívá v nutnosti zvolení homeopatika vždy individuálně podle aktuálních symptomů, přičemž toto homeopatikum by měl vybírat ideálně homeopat. Mnoho homeopatů v Česku se zapojilo do projektu, v němž pomáhají nemocným s koronavirem zdarma (6). Preventivní podávání je mnohem jednodušší, a i když se postupy mohou lišit, často pomáhají předejít nákaze nebo zmírnit průběh (7).


Pokřivený medicínský systém si nyní vybírá svou daň. Lékaři se bojí o těchto metodách otevřeně hovořit. Čelní představitelé českého lékařského stavu včetně prezidenta ČLK dr. Milana Kubka jsou vůči jakýmkoliv neoficiálním postupům velmi agresivní. A tak lékaři mlčí a jediné, k čemu se skupinka lékařů odvážila, byla kritika roušek a karanténních opatření, která však v dané době byla spíše kontraproduktivní. Oficiálně slyšíme pouze to, že jediné řešení přijde až s vakcínou. S vakcínou, do které farmafirmy nainvestovaly obrovské sumy s vidinou miliardových zisků. A také s vakcínou, která projde tak rychlým testováním, že její bezpečností si není jistá ani většina lékařů. Co se však může vakcíně postavit do cesty? Levná léčebná metoda. A tak není překvapivé, že tam, kde má WHO rozhodující vliv, se snaží nenechat dopustit skutečnou léčbu.

Jediné protesty, o kterých slyšíme, jsou ty proti rouškám, karanténám a vládě, což je dílem politicky účelové a dílem to odvádí pozornost od podstatných věcí. To nejdůležitější však není slyšet. Tedy to, že lékařský systém zcela záměrně a cíleně blokuje prokazatelně účinné léčebné postupy. A lékaři mlčí. Ale za jakou cenu? Kolik musí denně umírat lidí a jak dlouho musí být zmražen běžný život, aby převážila odvaha se medicínskému molochu postavit a podat lidem s desetiprocentní šancí na přežití lék, který má rizikovost v řádu desetin promile? A to ještě v podmínkách mnohem profesionálnějších než v Bolívii? Jsou naši lékaři systémem tak zdecimovaní, že nejsou schopni ani otevřeně diskutovat? Jsou novináři již skutečně tak otupělí, že pouze papouškují „odborníky“ z ministerstva a omílají historky o nebezpečnosti oficiálně neschválených léčiv?

Řešení celé ko-virové situace je velmi prosté. Postupně by se na různých pracovištích mohlo začít testováním lehčích i těžších případů některou z těchto metod, pokud by to bylo přání pacienta, a lékaři by své zkušenosti mohli rozvíjet a šířit dál. V Česku máme dost odborníků i mezi lékaři, kteří by mohli školit personál nemocnic. Lůžka by se přestala zaplňovat, takže polní nemocnice by dál zely prázdnotou. Prognózy Jaroslava Flegra by se nenaplnily. Život by se velmi rychle mohl vrátit do obvyklých kolejí a naše země by se nemusela astronomicky zadlužit. Stačí se jen postavit diktátu farmaceutické lobby a začít skutečně něco dělat pro naše blízké i celou zemi. Politici, kteří by se za to postavili, by za to získali u celého národa takové pozitivní body, které by jim už nikdo neodpáral. Najdou však odvahu? Do té doby je řešení na všech lidech. Zajímejte se o tyto prokázané léčebné metody, pokud máte starost o své blízké z rizikových skupin. A společně se modleme za to, aby dost lidí získalo odvahu se chorobnému medicínskému diktátu vzepřít.Václav Hrabák
vaclavhrabak.cz

související:

(25. 11. 2020) Žaloba na lékařský systém v ČR z důvodu odmítání účinné léčby onemocnění covid (včetně návodu na přípravu a užívání CDS)

(6. 12. 2020) Bolívie v čele se svým prezidentem oficiálně spustila účinnou léčbu covidu a postavila se tak koronavirovému šílenství


odkazy:

(1) https://healthimpactnews.com/2020/dr-rowen-ozone-reverses-critically-ill-covid-patients-in-china-and-very-rapidly

(2) https://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci-cds-a-velmi-ucinne/

(3) https://thehomoeopathy.in/great-success-of-ayush-system-in-covid-19

(4) https://www.ayush.gov.in/docs/homeopathy-guidelines.pdf

(5) https://www.researchgate.net/publication/341956230_Homeopathic_Clinical_Features_of_18_Patients_in_COVID-19_Outbreaks_in_Hong_Kong

(6) http://prohomeopatii.cz/homeopatepomahaji.html

(7) http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/homeopaticka-prevence-koronaviru.htmlCelý článek ve formátu PDF

Zpět na úvodní stranu